Årlige begivenheder

I løbet af året afholdes forskellige arrangementer, som vil blive annonceret i kalenderen, når de finder sted.

Fastelavnsfest
Fastelavn fejrer vi i Skt. Knuds Kirke og på Rådhuset Fastelavns Søndag.

Vinterhøjskole
I skolernes vinterferie (uge 8)

Kvindernes Forårsfest
Kvindernes Forårsfest afholdes en torsdag aften i april.

Sankt Hans
Sankt Hans Aften fejres ved Munkebjerg Kirke.

Sommerhøjskole
Tidspunktet ligger ikke fast

Efterårshøjskole
I skolernes efterårsferie (uge 42)

Julefest
Julefest og koncert i en af byens kirker og sognegårde en lørdag i december.

Spontane arrangementer
Er der et oplagt arrangement i byen eller en spændende gæst på besøg, arrangerer vi gerne besøg ud af huset eller indbyder til foredrag/møde. Følg med i kalenderen.

Sommerbørn
FTS er en aktiv samarbejdspartner i projekt ”Sommerbørn”.  To dage i august tilbyder Skt. Knuds Provsti aktiviteter for børn og forældre.

Udflugt
Som en tilbagevenden begivenhed er den årlige udflugt. Udflugtsmålet afhænger af, om der er indkommet en særlig donation til formålet. 

Sommerferie med Folkekirkens Feriehjælp
Såfremt FTS får bevilliget et ferieophold, kommer 3 familier på ferie i en uge. Sammen med familierne deltager en ansat og en frivillig.

Opholdet er sponsoreret af Folkekirkens feriehjælp, som er oprettet på initiativ af Samvirkende Menighedsplejer i samarbejde med Menighedernes dagsinstitutioner, Arbejdsmarkedets Feriefond og Folkeferie.