Café-arrangementer

Ca. en gang om måneden er man velkommen til at deltage i et foredrag eller i en ”ud af huset aktivitet”.

Der kommer oplægsholdere udefra, ligesom ansatte, frivillige og brugere bidrager med oplæg.

Foredragene kan eksempelvis handle om:

  • rejser
  • oplevelser fra ens hjemland
  • traditioner
  • film,
  • livshistorier
  • musik
  • sang
  • eller et særligt emne man brænder for 


”Ud af huset aktivitet” betyder, at caféarrangementet er henlagt til et museum, et arrangement i byen, en byvandring eller andet.