Ansatte i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde

Marianne Hougaard Larsen

Cand. teol. fra Århus Universitet i 1989

Tlf: 24 23 74 46
Mail: mahla@km.dk 

Leder og præst for engelsktalende

Ansvarsområder: Tværkulturel kvindegruppe, Mamma Mia, PR, hjemmeside, gudstjenester og kirkelige handlinger på engelsk, sjælesorg, kontakt til etniske og kulturelle foreninger. Står til rådighed for undervisning, foredrag og kursusvirksomhed.

Har tidligere været sogne- og sygehuspræst, seminarielærer på Den frie Lærerskole, leder af sprogskole samt bryllupskoordinator ved Den danske Kirke i Los Angeles samt landssekretær i Kirkens Korshær.

Jesper Hougaard Larsen

Cand. teol. fra Århus Universitet i 1991

Tlf: 30 52 62 39
Mail: jhla@km.dk 

Projektleder og Flygtninge-Indvandrerpræst

Ansvarsområder: Daglig projektledelse, økonomi, personale, kontakt til sogne, kirkelige organisationer og samarbejdspartnere, internationale gudstjenester, kirkelige handlinger og sjælesorg. Står til rådighed for undervisning, foredrag og kursusvirksomhed.

Har tidligere været døvepræst, sognepræst og præst ved Den danske Kirke i Los Angeles. Desuden timelærer på Den frie Lærerskole og ved Kirkefunktionær-uddannelse under AMU-Fyn.

Line Helle Jespersen

Cand.mag i musikvidenskab fra Københavns Uni.

Tlf: 23 44 95 59
Mail: linehj.fts@gmail.com 

Kirke- og Kulturmedarbejder

Ansvarsområder: Sprogcafeen og undervisning og aktiviteter for børn, b.la. International mødre-gruppe ”Mamma Mia” og diakoniprojektet ”Sommerbørn”. Medvirker desuden ved kvindegruppen.

Har tidligere været med-arbejder og konstitueret leder i Natkirken på Strøget i København samt lektiehjælper og støtte-kontaktperson for nydanske børn og unge ved Nørrebro Socialforvaltning. Har desuden udbudt babysalmesang og været korleder i kirkeligt regi.

Lene Brandt

Tværkulturel medarbejder

Ansvarsområde: Sprogcaféaktiviteter.

Uddannet korrespondent (engelsk og fransk). Har tidligere været ansat på Dagbladet Børsen som sekretær og konsulent.

Derudover er et par studentermedhjælpere tilknyttet.