Bestyrelsen i FTS-Odense

Hans-Edvard Bjærre
Formand
Fraugde
hebj@pc.dk

Anette Erfurth
Næstformand
Brændekilde-Bellinge
anetteerfurth@live.dk

Karin Lund Andersen
Medlem
Munkebjerg
kaluan@live.dk

 

Conny Troest Larsen
Medlem
Paarup Kirke
conny.troest@gmail.com

Christiane Hach
Medlem
Domsognet
chrisjomar.hach@gmail.com

Verner Kirkegaard
Medlem
Odense Valgmenighed
verkirg47@gmail.com

 

Merete Juel Povlsen
Udpeget af biskoppen
juelpovlsen@gmail.com

Marianne Hougaard Larsen
Leder og præst
mahla@km.dk

Jesper Hougaard Larsen
Projektleder
jhla@km.dk

 

Michael Nielsen
Regnskabsfører
mnregnskab@gmail.com