FTS-Odense

Om FTS
FTS blev oprettet i 1999 som et samarbejde mellem sogne i Hjallese og Skt. Knuds provstier i Odense Kommune.

Økonomisk drives FTS af ligningsmidler samt af medlemsbidrag fra sognene.

Ifølge FTS’ vedtægter er formålet ”at drive et arbejde blandt asylsøgere, flygtninge og indvandrere med henblik på at fremme en folkelig og kirkelig integration på tværs af etniske og religiøse forskelle.” (§3).

Link til vedtægter

Der kommer ca.7.000 besøgende i sprogcaféen årligt. Hertil kommer deltagere i gudstjenester, ved foredrag, udflugter og i øvrige arrangementer.