Samarbejdspartnere

FTS’ bagland er de 20 sogne i Hjallese og Sankt Knuds Provstier samt Odense Valgmenighed. Medlemssognene udgør repræsentantskabet, der hvert fjerde år vælger bestyrelse. Se alle sogne på:

Sankt Knuds Provsti:
www.provsti.dk/odensesanktknud

Hjallese Provsti:
www.provsti.dk/hjallese

FTS’ daglige ledere er henholdsvis flygtninge-indvandrerpræst og præst for engelsktalende ved Sankt Knuds Kirke og Gråbrødre Klosterkirke, Odense.
www.odense-domkirke.dk

Fyens biskop udpeger et bestyrelsesmedlem. Siden 1. januar 2019 har Merete Juel Povlsen siddet på biskoppens mandat i FTS’ bestyrelse
www.fyensstift.dk

Danmission var i 1999 med til at oprette FTS. Danmission er stadig FTS’ samarbejdspartner.                                                       
www.danmission.dk

Det stiftsbaserede samarbejde Folkekirke og Religionsmøde arbejder i samme felt som FTS.                                               
www.religionsmoede.dk

Derudover har FTS et vidt forgrenet samarbejde med andre kirkelige organisationer.

Yderlige informationer om Folkekirken generelt:
www.folkekirken.dk

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Svendborg er startet op i 2019, foreløbig som et toårigt pilotprojekt. Yderligere oplysninger om FTS i Svendborg: Projektkoordinator Pernille Gade Krohn. Tlf. 20 11 04 76 

Som et folkekirkeligt arbejde i Odense har FTS desuden kontakt til og samarbejde med kommunale og private institutioner og organer, sprogskolen Lær Dansk, Resthjælpen og forskellige etniske og religiøse foreninger og organisationer.