Samarbejdspartnere

FTS’ bagland er de 20 sogne i Hjallese og Sankt Knuds Provstier samt Odense Valgmenighed. Medlemssognene udgør repræsentantskabet, der hvert fjerde år vælger bestyrelse. Se alle sogne på:

Sankt Knuds Provsti:
www.provsti.dk/odensesanktknud

Hjallese Provsti:
www.provsti.dk/hjallese

FTS’ daglige ledere er henholdsvis flygtninge-indvandrerpræst og præst for engelsktalende ved Sankt Knuds Kirke og Gråbrødre Klosterkirke, Odense.
www.odense-domkirke.dk

Biskoppen over Fyens Stift har en plads i bestyrelsen. Den har både den tidligere og nuværende biskop siden 1999 overgivet til Danmission. Siden 2012 har Tyra Smidt siddet på biskoppens mandat i FTS’ bestyrelse.
www.fyensstift.dk

Danmission har været en vigtig støtte og samarbejdspartner for FTS siden 1999. Der arbejdes på at indgå en partnerskabsaftale i løbet af 2016.
www.danmission.dk

Det stiftsbaserede samarbejde Folkekirke og Religionsmøde arbejder i samme felt som FTS. Jesper Hougaard Larsen repræsenterer Fyens Stift i bestyrelsen.
www.religionsmoede.dk

Derudover har FTS et vidt forgrenet samarbejde med andre kirkelige organisationer.

Yderlige informationer om Folkekirken generelt:
www.folkekirken.dk

Som et folkekirkeligt arbejde i Odense har FTS desuden kontakt til og samarbejde med kommunale og private institutioner og organer, f.eks. Mangfoldighedsrådet, hvor Marianne Hougaard Larsen er medlem, Sprogskolen Lær Dansk, Retshjælpen og forskellige etniske og religiøse foreninger og organisationer.